img-top

Dowiedz się
o starcie kampanii

Bądź wśród pierwszych inwestorów, których poinformujemy o możliwości inwestycji w OZE Rentier

Każdą z wyżej wymienionych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, w tym przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

OZE Rentier

Tak długo jak będzie świeciło słońce, możemy produkować energię z elektrowni słonecznych. Od XIX wieku ludzkość pozyskuje energię ze spalania paliw kopalnych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel. W ten sposób emituje substancje szkodliwe, trując środowisko i nas samych. Zmień to z nami! Wybudujmy razem farmy fotowoltaiczne, aby produkować zieloną energię w Polsce. Czy wiesz, że w Europie są kraje, które ponad 100% chwilowego zapotrzebowania na energię pochodzi już z OZE, a w Polsce mamy 13%? Razem możemy produkować ekologiczną energię, aktywnie wpływając na ochronę środowiska, w którym żyjemy

Zostań współwłaścicielem naszej spółki.

Weź udział w tej zmianie.

Razem możemy uratować Świat.