O spółce

OZE Rentier SA jest spółką dywidendową, która zajmuje się produkcją zielonej energii. Założyliśmy ją, aby budować farmy fotowoltaiczne, a z wypracowanego zysku wypłacać dywidendę inwestorom. Zarząd Spółki planuje, aby wypłaty dywidend odbywały się co roku w pierwszym okresie, a później częściej. 

Rzadko kiedy można postawić absolutny znak równości pomiędzy zyskiem, a ochroną środowiska. W przypadku inwestycji w OZE możemy to zrobić bez wahania. Zakładając OZE Rentier SA zależało nam, aby zmieniać świat na lepszy niż ten w którym urodziliśmy się, dlatego stworzyliśmy model biznesowy realizując misję ochrony Ziemi z jednoczesną możliwością zarabiania. 

Chcemy, aby jak najwięcej ludzi włączyło się w ten proces i razem z nami inwestowało w poprawę jakości powietrza oraz wody. W ten sposób przyczyniamy się do uzdrowienia naszej Planety dla przyszłych pokoleń.

Ekologia

Czy wiesz, że od lat 50-tych XX wieku na naszej planecie:

 • lasy deszczowe, które są płucami Ziemi zmniejszyliśmy o połowę,
 • wycięliśmy 3 biliony drzew,
 • obecnie wycinamy ponad 15 miliardów drzew rocznie,
 • zanieczyszczając i nadmiernie eksploatując rzeki i jeziora zmniejszyliśmy populację zwierząt słodkowodnych o ponad 80%,
 • połowę żyznych ziem zajmują tereny rolnicze,
 • populacja dzikich zwierząt na świecie zmalała o ponad połowę,
 • 70% ptaków zamieszkujących naszą planetę to ptaki hodowlane, głównie kury,
 • w skutek połowów zniknęło 90% dużych ryb,
 • w czasie ostatnich 40 lat letnia pokrywa lodowa w Arktyce zmniejszyła się o 40%, a jej zanikanie przyspiesza globalne ocieplenie,
 • duże stężenie tlenków siarki, węgla i azotu w powietrzu w połączeniu z wodą deszczową powoduje powstanie zjawiska kwaśnego deszczu, a jego opady prowadzą do zakwaszenia gleby, niszczenia roślinności, niekorzystnie wpływają na układ oddechowy człowieka,
 • w miastach podczas bezwietrznej pogody wytwarza się toksyczna mgła zwana smogiem, który jest szczególnie niebezpieczny latem, powstając podczas upalnej pogody,
 • ludność stanowi 36% łącznej masy ssaków na świecie, kolejne 60% to zwierzęta które zjada człowiek, a pozostałe ssaki od myszy po walenie stanowią zaledwie 4%,

Jeśli jeszcze nie widziałeś niezwykle poruszającego dokumentu wspaniałego Davida Attenborough – A LIVE ON OUR PLANET „Życie na naszej Planecie” (2020) zobacz koniecznie. Zrozumiesz naszą motywację.

Odnawialne źródła energii to inwestycja, która z roku na rok może notować coraz wyższe stopy zwrotu, a OZE Rentier SA to pionierska spółka założona po to, by nabywcy akcji mogli zarabiać razem z nami z produkcji prądu.

OZE w Polsce

Polska ma obowiązek zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym, dlatego już teraz warto inwestować we wszystkie rozwiązania technologiczne, zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do chwili obecnej udało się zrealizować tylko 13% z 15% celu na koniec 2020 roku. Brak realizacji tego celu może wprowadzić konieczność importu zielonej energii z krajów, które mają nadwyżki: Niemiec, Czech i Litwy lub płacenie wysokich kar.

Komisja Europejska nałożyła na nasz kraj obowiązek zintensyfikowania produkcji zielonej energii, co automatycznie zapewnia rynek zbytu dla całości energii z OZE. Długoterminowe kontrakty, które spółka chce zawierać z odbiorcami końcowymi pozwalają na negocjowanie korzystnych stawek sprzedaży oraz maksymalizację zysku dla wszystkich akcjonariuszy.

Na koniec 2020 roku w Polsce wybudowano elektrownie o łącznej mocy 3,96 GWp. Produkcja energii jest odporna na epidemię koronawirusa, wystarczy, że świeci słońce, a farma sama działa.

Rynek

Farmy fotowoltaiczne jako system rozproszony pomagają uzyskać coraz większą niezależność energetyczną Polski, w ostatecznej kalkulacji korzystnie wpływając na politykę cenową na rynku energetycznym. Spółki takie jak OZE Rentier SA pozwalają w dłuższej perspektywie większej liczbie udziałowców na czerpanie zysków z transformacji energetycznej. Ceny energii są najwyższe w tzw. szczytach zapotrzebowania, czyli od 11.00 do 15.00 oraz w okresie letnim (lipiec, sierpień) i to w tym czasie produkcja z farm fotowoltaicznych jest największa.

Długofalowy polski cel udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym to 21% do 2030 roku. Unia Europejska już wyznaczyła bardzo ambitny cel, do roku 2050 chce uzyskać neutralność klimatyczną. Wszystko to sprawia, że w najbliższych latach możemy się spodziewać większego zapotrzebowania zarówno na technologie, jak i możliwości produkcyjne rozwiązań związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, wzrost cen praw do emisji CO2 będzie napędzał rynek OZE.

Zgodnie z raportem „Polski sektor energetyczny. 4 scenariusze”, opracowanym przez Forum Energii, ceny hurtowe niezależnie od miksu energetycznego będą rosnąć. Na cenę energii będzie miał również wpływ koszt uprawnień do emisji CO2, który stale rośnie.

Prognoza hurtowych cen energii
Prognoza cen uprawnień do emisji CO2

Wszystko to wskazuje, że krąg odbiorców zielonej energii będzie się stale powiększał, co zabezpiecza rynek zbytu dla producentów oraz zapewnia im korzystne możliwości sterowania stawkami kontraktów.

Wszystkie powyższe dane to klarowne argumenty na rzecz bezpieczeństwa inwestycji w farmy fotowoltaiczne oraz możliwość zysku dla akcjonariuszy. Instalacje fotowoltaiczne obliczone są na okres do 30 lat, wypłata dywidendy z zysków następuje zatem w bardzo długim okresie. Dla inwestorów to niepowtarzalna okazja, by zaangażować się w walkę o ochronę środowiska.

Produkcja prądu z OZE to model, do którego dąży z sukcesem nie tylko Europa, ale wszystkie liczące się światowe gospodarki. Udział OZE w światowym miksie energetycznym zwiększa się z roku na rok. Przez cały 2019 rok, przybyło w sumie 176 GW nowych mocy z OZE, podaje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).  Łączna moc podłączonych do sieci energetycznych instalacji fotowoltaicznych osiągnęła poziom 580,1 GWp mocy. Dodatkowe 3,4 GWp jest niepodłączone. Całkowita moc z OZE przekracza 2,5638 TW mocy, na którą się składa również 1,3109 TW z hydroelektrowni oraz 622,7 GW wiatru. Pozostała moc pochodzi z biomasy i geotermii. 

Produkcja zielonej energii jest tak rozwinięta, że już teraz są kraje (Dania, Niemcy), które 100% swojego chwilowego zapotrzebowania na prąd realizują dzięki OZE. Idźmy razem tą samą drogą.

Ciekawe artykuły:

Krajowy plan odbudowy

Polska transformacja energetyczna – czas zakończyć spacer po linie

Czeka nas renesans fotowoltaiki

Polskie słońce świeci coraz mocniej dla inwestorów. Kto zamieni je na gotówkę?

Polskie firmy zarabiają na elektromobilności i OZE w Europie

Polacy wydali 5 mld zł z własnych kieszeni na fotowoltaikę

Na świecie jest już 2 537 GW mocy zainstalowanej z OZE!

Model biznesowy

OZE Rentier SA to klasyczna spółka akcyjna w obszarze generowania przychodów z farm fotowoltaicznych. Cel i misja spółki to produkcja zielonej energii, a następnie sprzedaż innym podmiotom w kontraktach krótko i długoterminowych przedsiębiorstwom obrotu energią i odbiorcom końcowym z obszaru gospodarki. Przychody uzyskane z obrotu energią przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę dywidend dla akcjonariuszy.

Zostanie akcjonariuszem to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którym leży na sercu troska o środowisko naturalne, o czyste powietrze, jak również dla chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

Cele inwestycyjne i przyszłość 

Spółka w 2021 roku planuje rozpocząć projekty, aby wybudować łącznie 8,5 MWp, w następnym roku chcemy wybudować kolejne 10MWp. W 2023 planujemy wejście na rynek NewConnect. Aby to było możliwe przeprowadzimy emisje akcji oraz wykonamy projekty o mocy kilkudziesięciu MWp, aby następnie sprzedać większość z nich i z zarobionych środków wybudować farmy.

Dywidenda i wykup akcji

Wypłatę pierwszej dywidendy planujemy już w 2022 roku. Intencją zarządu jest, aby dywidenda wynosiła 80% wypracowanych zysków ze sprzedaży wyprodukowanej energii i taką wysokość będzie rekomendowała na WZA.

Spółka w 2022 roku planuje zaoferowanie inwestorom możliwości odkupu akcji po kwocie 5% wyższej od ceny zakupu, ze środków zarobionych na przygotowaniu i sprzedaży projektów farm fotowoltaicznych.

W planach dalszych jest rozszerzenie działalności o magazyny energii oraz obrót energią. Zainteresowanie kupnem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł stale wzrasta. W najbliższych latach tempo przechodzenia z zasilania gospodarki energią płynącą z paliw kopalnych (obecnie 87% zapotrzebowania na prąd realizowane jest ze spalania węgla, gazu i ropy) na OZE będzie wzrastać, co zapewnia stabilną stopę zwrotu zainwestowanych środków. 

Możliwości rozwoju

Szansą dla OZE Rentier SA jest pozyskanie bezzwrotnych funduszy strukturalnych realizowanych przez Unię Europejską na budowę farm fotowoltaicznych. Rozpoczęliśmy ten process od złożenia wniosku w programie 3.2.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój. Uzyskaliśmy opinię o innowacyjności, złożyliśmy wniosek w generatorze, posiadamy warunkową promesę kredytową wystawioną przez BOŚ SA w wysokości 2.867.245zł z przeznaczeniem na realizację budowy elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Pielgrzymka o mocy 1MWp.

W programie 2021-2027 duża ilość środków jest przeznaczona na ochronę środowiska, z których chcemy skorzystać.

Pełne informacje na temat emisji akcji podamy wkrótce na stronie:

https://emisja.ozerentier.pl

Zespół


Tomasz Zieliński (LI) – Prezes Zarządu – Współwłaściciel spółki. Magister inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej gdzie pracował przez 7 lat. Prezes Zarządu w OZE-SYSTEM Sp. z o.o. Przez kilkanaście lat pracował jako trener personalny i szkoleniowiec. Wizjoner posiadający umiejętność przekucia marzeń w ukończone projekty. Opłynął Przylądek Horn na zorganizowanej przez siebie wyprawie, był na Antarktydzie, wielokrotny maratończyk i ultramaratończyk.

Andrzej Tersa (LI) – Wiceprezes Zarządu – Współwłaściciel spółki. Inżynier elektroenergetyk oraz ekspert ds. OZE. W spółce odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej. Absolwent Politechniki Gdańskiej, oraz Politechniki Warszawskiej. W swojej karierze zarządzał (jako Prezes Zarządu) spółkami takimi jak ENERGA Hydro, ENERGA S.A., Elektrownia Wodna we Włocławku, ENERGA WIND, a także pełnił funkcję Wiceprezesa PGE Energia Odnawialna S.A.

Piotr Frejowski (LI) – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Współwłaściciel spółki. Ekspert ds. IT oraz technologii –  Absolwent Politechniki Warszawskiej. Menedżer i architekt rozwiązań IT z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów. Brał udział w realizacji projektów w różnych częściach świata.

Jolanta Fraszyńska – Członek Rady Nadzorczej – Współwłaścicielka spółki. Aktorka filmowa i teatralna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Propagatorka zdrowego trybu życia, odżywiania się, rozwoju osobistego i duchowego. Podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przez dwa lata pełniła funkcję ambasadorki kampanii społecznej “Forum przeciw depresji”.